Responsive image
Responsive image
Responsive image

PYTANIA? 

Do "Pandy" zapraszamy już dzieci 3-letnie. Dzieci już od najmłodszych lat chłoną język obcy, wykazując dużo większą łatwość w przyswajaniu języka obcego niż dorośli. Dzieci w wieku od 0-6 lat wykazują niesamowitą chłonność i potencjał. Jest naukowo udowodnione, że w tym okresie dzieci rozwijają 80% swojego potencjału intelektualnego. 

A więc- im wcześniej, tym lepiej. 

 

Responsive image